85
   Wednesday
   92 / 75
   Thursday
   95 / 75
   Friday
   95 / 73