37
   Wednesday
   43 / 24
   Thursday
   41 / 27
   Friday
   47 / 39